Extrusor/a - u operario de máquina

Plastilang - Goicoechea, San José